REVISTA FAMILIA

 

 1866

Debut Mihai Eminescu - De-as Avea  Revista Familia 1866 pag 68

Pesta 9 martiu 1866 Nr. 6 cursu anualu II  pag 68 -  Mihai Eminescu

 

  Orice român cu o brumă de învăţătură, atunci când e întrebat dacă ştie oarece despre Iosif Vulcan, îţi va răspunde printr-un dicteu automat: Mihai Eminescu, „Luceafărul” poeziei româneşti, a debutat în Revista Familia din Oradea. Aşadar, e vorba de un clişeu fixat pe retina memoriei şcolăreşti, exclusiv la capitolul Eminescu. Fără această benefică întâlnire, Iosif Vulcan şi „familia” sa nu există în programele învăţământului preuniversitar! Chiar şi aşa, puţini ştiu că debutul eminescian din 1866 s-a petrecut nu la Oradea, ci la (Buda) Pesta, unde Familia a apărut între anii 1865-1880; plus că îi poţi număra pe degete pe cei ce ştiu că ultimele sale poezii coerente Eminescu tot în Familia le-a publicat, între 1883-1884. Aici şi acum se impun mai multe întrebări. Nu e ciudat că destinul a ales ca tânărul gimnazist din Cernăuţi (din Bucovina imperial-austriacă) să-şi trimită primele încercări lirice la o revistă în limba română ce apărea în capitala regatului ungar? Adică, înainte cu un an de naşterea cu forcepsul a hibridului şi efemerului imperiu bicefal. De ce la Familia, care nici nu înţărcase, şi nu la revista culturală Aurora Română a lui Ioanichie Nicolescu, ce apărea tot la Buda-Pesta, încă din 1863? De ce nu în alte periodice ale vremii, cu o solidă reputaţie de bastioane puternice ale culturii în limba română, precum Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Foaie pentru minte, inimă şi literatură etc., la care colabora pe atunci însuşi Vulcan? A simţit precocele Eminovici că ele încă nu „merită” măsura talentului său? De ce n-a mai „răbdat” un an-doi, căci în 1867 a apărut la Iaşi revista Convorbiri literare, iar în 1868 revista Transilvania, la Braşov? Să fie telepatie? Premoniţie? Pornire atavică? Timpul n-a mai avut răbdare? Sunt întrebări la care, probabil, nu ştim când vom afla răspunsuri. Şi, totuşi, de ce Eminescu, într-un interval de patru ani (1865-1869) a publicat numai în Familia? Cum se face că exact un număr de 12 poezii (cu excepţia cunoscută)? Oricum, toţi eminescologii sunt unanimi în a recunoaşte că această primă perioadă familistă a fost creuzetul „big-bang”-ului liric din Convorbiri literare, când poetul „explodează”, în Aprilie 1870, cu Veneră şi Madonă, Mortua est! şi Epigonii. Să esenţializăm: de ce în primăvara lui 1883 (tot premonitoriu? – căci în Iunie acelaşi an survine năpraznica primă surpare mintală a „omului deplin al culturii româneşti”) Eminescu îi încredinţează personal lui Vulcan, în exclusivitate pentru Familia ultimele sale şapte (!) poeme? Pentru care va primi primul şi singurul onorariu, ca scriitor! Se încheia un ciclu? Oricum, de la Oradea pentru Eminescu începea veşnicia...

citeste continuarea

 Marin Chelu - precuvantare Fanfaronii  

 

 

  © marius v pop trafic ranking